Kvantor, symbol brukt i den matematiske logikk. Hvis F (x) er det symbolske uttrykk for at utsagnet x har egenskapen F, skriver man (∀x)F(x) for at x har egenskapen F for alle x (leses «For alle x gjelder F»). Dersom det finnes minst én x som har egenskapen F, skriver man (∃x)F(x) (leses «Det finnes x slik at F gjelder»). Tegnene ∀, ∃ kalles henholdsvis allkvantor og eksistenskvantor.