Havrett

Fagansvarlig

Tore Henriksen

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 34 artikler: