Mare liberum, skrift utgitt i 1609 av Hugo Grotius. Han hevdet at havet etter sin natur måtte være fritt for alle, et prinsipp som for lengst er anerkjent som gjeldende folkerett. Se fritt hav.