Nord-Amerikanske jazzutøvere og -ensembler, 1960 – 1980

Jazz, fellesbetegnelse for den nye, improviserte musikken som oppstod i USA fra ca. 1915. Musikkformen har opp til i dag gjennomgått en rask og omfattende utvikling, og omfatter en lang rekke stilarter. Et felles trekk er en levende rytmisk puls, sterke innslag av improvisasjon og stor frihet for utøveren når det gjelder instrumenttone og spillemåte. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Nord-Amerikanske jazzutøvere og -ensembler, 1960 – 1980

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 161 artikler: