Nord-Amerikanske jazzutøvere og -ensembler, 1960 – 1980

Fagansvarlig

Hallvard Godal

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 161 artikler: