Journalistikk er det å hente inn, bearbeide og formidle nyheter og opplysninger til publikum gjennom ulike medier som aviser, magasiner, radio, fjernsyn eller internett. Journalistikk er informasjon om noe som faktisk finnes eller har hendt. Journalistikken har et samfunnsoppdrag som i Norge er formulert gjennom Vær Varsom-plakaten.Journalister er folk som jobber med journalistikk.Journalistikken har mange ulike roller i samfunnet: å informere borgerne å gi kunnskap og informasjon om folks rettigheter å avdekke ulovligheter og beskytte folk fra korrupsjon gjennom den såkalte «vaktbikkje»-funksjonen å tjene som en toveis kanal mellom de folkevalgte og folket å være identitetsskapende ved å tilby et bredt spekter av mulige roller folk kan innta Redaksjonell uavhengighet har stått som et sentralt premiss for norsk journalistikk siden partipressen ble gradvis svekket og forsvant rundt 1980. Hele artikkelen