Norsk Journalisthøgskole, offentlig høyskole for utdanning av norske journalister opprettet 1965. I 1994 ble skolen en del av Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo. Høgskolen tilbyr en toårig journalistutdannelse som består av både praktiske og teoretiske fag, og som fører frem til bachelorgrad. Man kan også ta et masterstudium, dette er toårig og bygger på bachelorstudiet, det er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo, og tar opp studenter fra begge institusjonene. I tillegg har høyskolen bachelorstudier i fotojournalistikk og i medier og kommunikasjon.