International Organization of Journalists, internasjonal journalistorganisasjon, stiftet i København 1946. Oppgaven var etter statuttene å forsvare pressefriheten og folkenes rett til korrekt og ærlig informasjon, arbeid for internasjonalt brorskap ved utveksling av nyheter, og arbeid for fagforeningsideene innen journaliststanden. Sekretariatet var først i London, overflyttet til Praha 1947. Etter kuppet i Tsjekkoslovakia 1948 ble forbundet benyttet i propagandaøyemed, og fra 1950 hadde organisasjonen hovedsakelig tilslutning fra kommunstiske land og en del land i den tredje verden. Organisasjonen har nå svært liten virksomhet, og de fleste medlemmene har meldt seg inn i International Federation of Journalists. Norsk Journalistlags utmeldelse ble vedtatt 1949.