(IPI) organisasjon dannet 1951 med bidrag fra Rockefeller Foundation og Ford Foundation med formål å organisere studiet av internasjonale presseforhold for å bedre det politiske samkvem nasjonene imellom. Organisasjonen arrangerer konferanser om pressefrihet og andre menneskerettigheter og gir ut månedstidsskriftet IPI Report og den årlige oversikten World Press Freedom. Grunnlegger var Lester Markel (1894–1977), New York Times. IPI har et sekretariat i London og et kontor i Zürich. Ca. 2000 ledende pressefolk fra mer enn 60 nasjoner er medlemmer av organisasjonen.