Statens lånekasse for aviser, opprettet 1972 for å hjelpe økonomisk vanskeligstilte aviser bl.a. til investeringer hvis andre lånemuligheter ikke finnes. Mens de fleste norske aviser var låntagere i de første årene, har etterspørselen etter lån de senere årene avtatt. Styret i lånekassen oppnevnes av Regjeringen. Lånekassen administreres av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond.