IFJ, internasjonal journalistorganisasjon grunnlagt 1926 med sete i Genève, med tilslutning av 13 land. Oppløst 1946, da representanter for 21 land startet International Organization of Journalists. Reorganisert 1952 med sete i Brussel, har 2004 tilslutning fra 163 medlemsforeninger 117 land. Norsk Journalistlag er tilsluttet IFJ.