Avisenes Arbeidsgiverforening, norsk arbeidsgiverorganisasjon, opprettet 1923. Gikk 1992 sammen med bransjeorganisasjonen Norske Avisers Landsforbund til Norske Avisers Landsforening, senere Mediebedriftenes Landsforening.