En interiørarkitekt er en person som arbeider med utforming av alle typer rom og interiør inne i bygninger eller andre konstruksjoner. Interiørarkitekter arbeider med å omforme eksisterende rom til ny bruk, eller med å utforme rom i nye bygninger. Innenfor rammen av en bygningskonstruksjon, eller annen ytre begrensning, planlegger interiørarkitekter rom og interiør, med faste og løse elementer og møbler. Hele artikkelen