Charlotte Perriand var fransk møbel- og interiørarkitekt. Hun begynte i 1925 å tegne møbler i samarbeid med Le Corbusier og Pierre Jeanneret. Til å begynne med opererte Perriand i et formspråk preget av lette stålrørskonstruksjoner. I 1930-årene forsøkte hun seg med massivt tre. Et besøk i Japan 1939–1941 resulterte i en rekke ekstremt enkle, lave møbler bestående av bevegelige, kubiske elementer. Perriand arbeidet også i formpresset tre.