Nicolas Pineau var fransk ornamentskulptør og dekoratør. Han virket i Russland i perioden fra 1716 til 1727, deretter i Paris. Sammen med Juste Aurèle Meissonier utviklet han rokokkostilen til dens ytterste konsekvenser. Pineau, som var en av régencens og rokokkoens fremste interiørarkitekter, kom til å spille en stor rolle for stilutviklingen i Europa som helhet.