Ludwig Feyling var tysk-norsk snekker og treskjærer. Han kom til Egersund i 1778. I 1780-årene utførte Feyling ombyggingen av byens gudshus til en stor korskirke. Blant andre arbeider av Feyling er muligens kirken i Sogndal.