Georges Jacob var fransk møbelkunstner, opprinnelig dekorasjonsbilledhugger. Han var virksom i Paris, og ble mester i 1765. Jacob var en av Louis-seize-stilens aller fremste møbelprodusenter, og han er blitt tillagt flere av tidens møbeltyper. Deriblant stolen med den lyreformede rygg. Sammen med Jacques Louis David skapte han direktoarstilen.