interiørarkitekt

En interiørarkitekt er en person som er utdannet til å utforme rom og møbler som oppfyller menneskers behov og sikrer hensiktsmessige, estetiske og holdbare interiør.

Det er ingen klar grense mellom arkitekters og interiørarkitekters arbeid med interiør i bygninger, men de har gjerne ulike tilnærmingsmåter til arbeidet. Arkitekten arbeider med bygningen som helhet og interiøret som en del av bygningens arkitektur, mens interiørarkitekten arbeider «innenfra og ut», med interiøret som fortellende uttrykk, med møbler og brukernes detaljerte behov, og knytter dette til bygningens arkitektur.

Noen interiørarkitekter velger å spesialisere sin virksomhet innen andre områder enn rom i bygninger, for eksempel innen utstillingsdesign, scenografi, eller møbel- og gjenstandsdesign.

Oppgaver

Interiørarkitekten arbeider profesjonelt med innvendig arkitektur, med forståelse for bruk og opplevelse av rom. Målet er å skape rom og gjenstander som bedrer menneskers opplevelse, livskvalitet, helse, sikkerhet og velferd.

Interiørarkitekten utformer interiør, møbler og gjenstander til interiør i alle typer rom i eksisterende eller planlagte bygninger. Interiørene kan være i offentlige rom, som for eksempel kontorer, hoteller, butikker, serveringssteder, skoler, institusjoner innen kultur og helse, eller i private boliger.

Interiørarkitektens oppgaver kan oppsummert sies å være:

  • Kartlegging og analyse av brukerbehov knyttet til interiøret.
  • Utforming og utvikling av ideer og løsninger som skal representere brukernes identitet og dekke deres behov for opplevelse og hensiktsmessighet i interiøret.
  • Bidra med teknisk kunnskap og dokumentasjon som sikrer funksjonelle, estetiske og holdbare romlige løsninger.
  • Å være bindeledd og formidler mellom brukerne og byggeprosessen.

Utdannelse

Normal utdanningstid for interiørarkitekter er fem år, tre år bachelorgrad og to år mastergrad.

Kunsthøgskolen i Oslo og Universitetet i Bergen (tidligere Kunsthøgskolen i Bergen) utdanner interiørarkitekter og møbeldesignere med mastergrad. Utdannelsen ved disse skolene er felles for interiørarkitektur og møbeldesign på bachelornivå og spesialisering på masternivå.

Tittelen interiørarkitekt er ikke beskyttet. For medlemskap i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening kreves utdanning på masternivå. Medlemmene i NIL benytter tittelen interiørarkitekt MNIL eller møbeldesigner MNIL.

Historie

Interiørarkitekter ble etablert som selvstendig profesjon i Norge da Interiørarkitektenes forening (IAF) ble stiftet i 1945. Senere endret foreningen navn til Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL).

Tidligere – fra slutten av 1800-tallet – hadde både arkitekter, møbeltegnere og kunstnere designet interiør, hovedsakelig i boliger. De fleste av dem hadde grunnleggende utdanning fra Den Kongelige Tegneskole i Christiania, som senere ble til Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), og tilleggsutdannelse fra utlandet.

Marie Karsten, som gikk ut av Tegneskolen i 1898 og fikk tilleggsutannelse fra Royal College of Art i London, regnes som Norges første praktiserende interiørarkitekt. Hun var nær knyttet til den norske brukskunstbevegelsen og var inspirert av svenske Ellen Kays og den engelske Arts & Crafts-bevegelsens ideer om «skjønnhet for alle», ideer som hadde både et sosialt og estetisk program.

Spesialisert utdanning for interiørarkitekter startet fra siste del av 1930-årene da arkitekt Arne Korsmo var leder av møbeltegnerutdannelsen ved SHKS. Han videreutviklet utdanningen til å omfatte design av rom og møbler som en helhet som han kalte romdesign, basert på Bauhaus-skolens ideer, og som hadde forbedring av folks livskvalitet som mål. Profesjonen i Norge har siden vært forankret i denne tradisjonen.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bergan, G. Ø, og T. Dysthe, Ny nordisk innredningsstil i Klingenberg, E. S. (red.) (2015), Interiørarkitektur, Oslo: Scandinavian Academic Press
  • Aas, A., (red.) (1995), Rom og møbler gjennom 50 år, NIL 1945-1995, jubileumsbok
  • Borthen, T.S, Michl, J. og Skjerven, A (1993) Glimt fra Tegneskolens historie, i Jubileumsbok SHKS, Kunst og Design i 175 år, Oslo: SHKS
  • Lien, M.L. (red.), Interiør og møbler, NILs årbok 2018.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg