Jean Henri Riesener var fransk møbelkunstner. Han var utdannet hos Jean François Oeben og fortsatte hans verksted. Riesener ble hoffmøbelkunstner da han fullførte Ludvig 15´s store skrivebord, som var påbegynt av Oeben. Riesener begynte i rokokkostil, men gikk over til streng og klar klassisisme, som fikk stor betydning for fransk møbelkunst.