Enebakk er en kommune øst i Akershus fylke, på vestsiden av Øyeren i overgangsområdet mellom Follo og Romerike. Kommunen grenser i sør til Indre Østfold og helt i nordvest til Oslo. Enebakk fikk sine nåværende grenser i 1962, da Enebakkneset på østsiden av Øyeren ble overført til Fet. Hele artikkelen