Hurdal er en kommune på Romerike i Akershus fylke omkring nordre del av Hurdalssjøen. Kommunen omfatter i nord søndre del av Totenåsen, som er et skog- og fjellområde på grensen mot Østre Toten i Innlandet. I vest omfatter Hurdal Skrukkelia med Gjødingelva. Hurdal tilhører delregionen Ytre nord i Stor-Oslo i Osloregionen. Hele artikkelen