Aurskog, område i Akershus fylke som svarer til sognene Aurskog i Aurskog-Høland kommune og Blaker i Sørum kommune. Aurskog var tidligere egen kommune der Blaker ble utskilt i 1919, og navnet ble senere endret til Aurskog.