Planter

Studiet av fossile planter kalles paleobotanikk. Frem til 1800-tallet visste man lite om dette emnet, men fra 1820 av ble paleobotanikken etablert som en moderne vitenskapsgren. Den har kastet lys over planterikets historie på Jorden, slektskapsforholdene mellom plantegrupper, skiftende klima opp gjennom tidene, den geografiske fordeling av land og hav m.m. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Planter

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 34 artikler: