Cladophora-lignende, flercellede alger er funnet i 700–800 millioner år gamle bergarter på Spitsbergen. Fossile Cladophora har grenete sporesekker satt sammen av gigantiske celler (50–800 µm i diameter).