Cordaitter, klasse av utdødde nakenfrøede trær som levde i karbon og perm (250–360 mill. år siden). De kunne bli ca. 30 m høye med inntil 1 m lange, linjeformede blad. Konglelignende organer viser at de er beslektet med bartrærne. De spilte en betydelig rolle i sumpskogene som dannet karbontidens kullag. I Norge er blad og frø funnet i overkarbonavsetningene i Oslofeltet.