Kiselflagellater er kjent fra kritt. De spiller en viss rolle i mikropaleontologien, særlig for aldersbestemmelse av dyphavssedimenter.