Archaeopteris, utdødd planteslekt tilhørende orden Protopteridales. Trebregner (progymnospermer) som betraktes som en forløper til både frøbregner (pteridospermer) og nåletrær. Opp til 8 meter høye planter med et avansert rotsystem, en sentral stamme, fertile grener med sporangier og sterile grener kun med blader. Vokste både i sumpområder og på tørrere steder, og hadde en global utbredelse i slutten av devon (360–375 millioner år siden).