Flyselskap er et sivilt ervervsmessig luftfartsforetak som transporterer personer og gods i fly. Flyselskap leier eller eier sine fly og kategoriseres som transkontinentale, intrakontinentale, regionale eller innenriks. Flyselskap kan operere som faste ruter eller charterflyvninger.Det første flyselskap var DELAG, Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft, som ble etablert den 16. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Flyselskaper

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel