Flyselskaper

Flyselskap, sivilt ervervsmessig luftfartsforetak som transporterer personer og gods i fly. Flyselskap leier eller eier sine fly og kategoriseres som transkontinentale, intrakontinentale, regionale eller innenriks. Flyselskap kan operere som faste ruter eller charterflyvninger. Første flyselskap var DELAG, Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft, som ble etablert den 16. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Yngve Jarslett

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 128 artikler: