Aktieselskapet Norsk Flyveselskap, første norske flyselskap, 1912-13, foretok én flytur.