Reaktor, leder som inneholder reaktans, brukes oftest om en leder med selvinduktans, se vekselstrøm.