Vandrebølge, spenningsbølge som forplanter seg gjennom et ledningsnett ved inn- og utkobling av ledning, kabel, transformator o.l. i nettet. Vandrebølgen fremkalles av lade- henholdsvis utladestrømmen; i ledningen kan den også fremkalles av elektriske utladninger i atmosfæren (lyn). Vandrebølger kan forårsake gjennomslag til jord med derav følgende skadelige virkninger. Den dempes av resistansen i ledningen og avledes ved hjelp av overspenningsbeskyttelser av forskjellig art (se overspenningsavleder).