Proppreostat, regulerbar elektrisk motstand. Kjente motstander innebygd i en eske kobles inn eller ut (kortslutning) ved hjelp av metallpropper i lokket.