Vagabondstrømmer, vagabonderende strøm, lekkstrøm, elektriske strømmer som oppstår omkring en ikke-isolert leder som er lagt ned i jord, f.eks. ved sporveisskinner, der disse blir brukt som den ene tilførselsledningen til vognene. Jfr. jordstrøm.