Mateledning, en ledning som fører fra kraft- eller understasjoner ut til matepunktene i fordelingsnettet.