Egensikker, betegnelse på elektrisk utstyr og elektrisk krets som ved vanlig forekommende feil ikke utløser så mye energi at de antenner eksplosjonsfarlige gassblandinger.