Strømtap ved elektriske anlegg på grunn av dårlig eller ødelagt isolasjon mellom to elektriske ledere eller mellom en leder og jord.