Vesselhorn, okse- eller bøffelhorn eller hornformet pryd, som i nordisk middelalder-heraldikk var en meget populær hjelmfigur og – i mindre målestokk – skjoldmerke.