Økonomi og næringsliv i Liechtenstein

Artikkelstart

Liechtenstein er det land i verden som har det høyeste bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger. I 2016 utgjorde BNP per innbygger 165 028 amerikanske dollar. I perioden fra 2006 til 2016 økte landets BNP med 55,4 prosent. Utenlandske firmaer som av skattemessige grunner er registrert i Liechtenstein, utgjør en viktig inntektskilde. 51 prosent av den utenlandske arbeidskraften i Liechtenstein er dagpendlere fra Østerrike, Tyskland og Sveits.

Jordbruk

I 1930 var cirka 70 prosent av befolkningen sysselsatt i jordbruket, mens andelen i 2015 bare var 0,8 prosent. I jordbruket spiller kveghold størst rolle. I dalsidene drives drue- og fruktdyrking. Ellers dyrkes hvete, bygg, poteter og mais. Jordbrukets bidrag til BNP utgjør 7 prosent.

Energi

90 prosent av landets samlete energibehov må importeres.

Liechtensteins elektrisitetsproduksjon utgjør 68,43 millioner kWh, mens importen er på 325,2 millioner kWh (2015).

Industri

Industrien bidrar med 41,0 prosent av landets BNP og sysselsetter 36,9 prosent av den yrkesaktive befolkningen. I landet er det nesten 600 små og mellomstore industriforetak. Produktomfanget er stort og omfatter blant annet elektronikk, optiske instrumenter, bore- og boltemaskiner, keramikk, tekstiler, farmasøytiske produkter, kunstige tenner og annet tannmateriell.

Tjenesteytende næringer

I Liechtenstein er det registrert nesten 4000 selskaper i kategorien tjenesteytende næringer, herunder mange holdingselskaper. Samlet bidrar de tjenesteytende næringene med 52 prosent av landets BNP og sysselsetter 62,3 prosent av den yrkesaktive befolkningen.

Det vakre landskapet og de gode vintersportsmulighetene har skapt grunnlag for en betydelig turistnæring. I 2017 besøkte 80 900 utenlandske turister Liechtenstein. Cirka 60 prosent av turistene kommer fra Sveits og Tyskland og 15 prosent fra Østerrike, Belgia, Italia, Storbritannia og Nederland.

Det utgis hvert år flere nye sett av nye frimerker for salg til turister og filatelister.

Samferdsel

Landets veinett er på 630 kilometer, mens vannveier utgjør 28 kilometer. Den østerrikske jernbanelinjen Feldkirch–Buchs (Sveits), som er en del av strekningen ParisWien (Arlberg-ekspressen), krysser gjennom den nordlige delen av Liechtenstein, hvor det er fire jernbanestasjoner. Nærmeste internasjonale lufthavn er Zürich–Kloten.

Utenrikshandel

Liechtenstein har en tollunion med Sveits, og landets valuta er sveitsiske franc (CHF). Sveits er landets viktigste handelspartner, men samhandelen med Sveits inngår ikke i de statistiske oversiktene over Liechtensteins utenrikshandel.

Liechtensteins eksport utgjorde 3,774 milliarder amerikanske dollar i 2014, mens importen beløp seg til 2,230 milliarder amerikanske dollar. Landet hadde med dette et overskudd i handelsbalansen med utlandet på 1,544 milliarder amerikanske dollar (eksklusiv samhandelen med Sveits). Det meste av utenrikshandelen foregår med ulike EU-land.

De viktigste eksportproduktene er mindre maskinelt utstyr, motorvogndeler, kunstige tenner og annet tannmateriell, elektronisk utstyr og optiske produkter.

De viktigste importvarene er jordbruksprodukter, råstoffer, energi, tekstiler, motorvogner og matvarer.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg