Thylakoider, det indre membransystemet i plantenes kloroplaster, klorofyllkorn. Det består av parallelle par av membraner, skilt av et indre hulrom. På visse steder ligger membranene i tette stabler, grana. Thylakoidene inneholder bl.a. pigmenter (klorofyll, karotenoider) og elektrontransportører. I membranene foregår fotosyntesens lysfase, hvor lysenergi omdannes til kjemisk energi som ATP og reduksjonskraft som NADPH2. Disse utnyttes i fotosyntesens mørkefase ved assimilasjon av CO2 og dannelse av karbohydrater.