Supplyskip, skip som bringer forsyninger og tjenester (brennstoff, proviant, brønnutstyr, reservedeler etc.) til andre skip og installasjoner til havs, viktig skipstype innenfor oljevirksomheten offshore.