Sudettyskere interneres 10. mai 1945
Umiddelbart etter andre verdenskrig ble rundt tre millioner sudettyskerne fordrevet av den nye tsjekkoslovakiske regjeringen.

Sudettyskere er navnet på tyskspråklige folkegrupper som utgjorde flertallet av befolkningen i tsjekkiske grenseområder fram til slutten av andre verdenskrig.

Faktaboks

Uttale
sudˈettyskere
Også kjent som

bøhmiske tyskere

tsjekkisk Sudetští Němci

tysk Sudetendeutsche

Navnet var ikke i vanlig bruk før i mellomkrigstiden, da økende nasjonalisme førte til en voksende splittelse mellom tysk-språklige og tsjekkisk-språklige i den nye demokratiske staten Tsjekkoslovakia. Dette toppet seg i 1938 med opptøyer, tysk invasjon og annektering av områder med sudettysk bosetting, og i 1939 okkupasjon av resten av Tsjekkia og opprettelsen av en slovakisk fascist-vasallstat. Umiddelbart etter andre verdenskrig ble rundt tre millioner sudettyskere fordrevet av den tsjekkoslovakiske regjeringen med de alliertes godkjenning.

Historie

Tyske tropper
Tyske tropper rykker inn i Tsjekkoslovakia
Av /NTB Scanpix ※.
Konrad Henlein, 1938
Konrad Henlein organiserte i 1933 det sudettyske partiet. Som Adolf Hitlers redskap ledet Henlein partiets aksjon mot den tsjekkoslovakiske staten i månedene frem til München-krisen i 1938, da Sudetområdet ble avstått til Tyskland.
Konrad Henlein, 1938
Av /𝒲.

Tyskspråklige grupper ble invitert inn i tsjekkiske land i høymiddelalderen av tsjekkiske herskere av Bøhmen (Cžechy). På 1000-tallet kom de første byborgerne fra vesteuropeiske områder, som var invitert for å skape mer langdistansehandel mot vest og økt lokal økonomisk aktivitet. Etter hvert ble også tyske bønder invitert til å bosette seg i bøhmiske områder for å hjelpe med å modernisere landbruket. De første tyskerne kom på 1200-tallet, og slo seg ned i bøhmiske grensefjellområdene i nord og sør etter invitasjon fra den tsjekkiske kong Otakar 2. Přemysl.

Tyskspråklige utgjorde i de neste åtte hundre år en stor, og økonomisk og kulturelt viktig, minoritet i det som nå er Tsjekkia. Tyskspråklige var til en viss grad i en privilegert situasjon, siden tsjekkiske områder offisielt først var et kongedømme innenfor det tysk-romerske keiserriket, deretter innenfor det habsburgske keiserriket (Østerrike-Ungarn) fram til 1918. På den annen side var det en stor grad av geografisk, sosial og etnisk mobilitet mellom de som snakket tsjekkisk og de som snakket tysk gjennom disse periodene. Det var først med framveksten av nasjonalistisk ideologi på 1800-tallet at etniske skillelinjer begynte å bli viktigere enn klasseskiller og skillelinjen mellom by og land.

Mellomkrigstid og andre verdenskrig

Med oppløsningen av det østerriksk-ungarske keiserriket i 1918 kom sudettyskerne under den nye demokratiske staten Tsjekkoslovakia da tsjekkerne gjenopprettet sin stat sammen med slovakene. De rundt tre millioner tyskspråklige i landet, som tidligere hadde definert seg ut fra hvilken region de bodde i, begynte i økende grad å definere seg som en samlet etnisk gruppe, og begynte å kalle seg sudettyskere. På 1920-tallet ønsket et flertall av dem å finne måter å samarbeide med de tsjekkiske og slovakiske majoritetene.

Den store depresjonen fra 1929 og nazistenes maktovertakelse i Tyskland i 1933 skjerpet imidlertid frontene. Fra midten av 1930-tallet ønsket det store flertall av sudettyskerne å bli del av Tyskland, og stemte overveldende for det sudettyske parti under nazilederen Konrad Henlein. Etter München-overenskomsten i september 1938 ble grenseregionene med tyskspråklige majoriteter annektert av Tyskland som Reichsgau Sudetenland. De allierte erklærte München-avtalen og opprettelsen av Sudetlandet for ugyldig i 1942.

Etter Tysklands nederlag i andre verdenskrig i 1945 ble de fleste sudettyskere med de alliertes godkjenning fordrevet fra Tsjekkoslovakia, og deres boliger og andre verdier ble konfiskert som krigserstatning.

I en felles tsjekkisk-tysk erklæring fra 21. januar 1997 tok Tyskland på seg ansvaret for nazi-regimets forbrytelser og dens konsekvenser, som utvisningen av sudettyskerne. Tsjekkia beklaget lidelsene deportasjonen medførte.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (3)

skrev Jan Peter Pospisil

De tsjekkiske myndighetene baklaget til: "de av sudettyskerne som var uten skyld".Mer enn nitti prosent av de tsjekkiske tyskerne falt for hitlerismen - Herrenvolk und Lebensraum og stemte på det nazistiske Henleinpartiet ved valget i 1938.Dermed tok de automatisk på seg ansvaret for de ugjerningene de tyske nazistene begikk overfor de tsjekkiske jødene og det tsjekkiske folket etter Munchen.Den brittiske regjeringen ga sitt samtykke til utvisningen av sudettyskerne i august 1942.Samtidig tilbakekalte de Munchenavtalen (da det såkalte Sudetenland ble skapt) og erklærte den for ugyldig fra første stund.President Roosevelt sluttet seg til utvisningspolitikken i juni 1943.Hele det sudettyske problemet ble så praktisk løst ved konferansen i Potsdam i juli 1945.Det ble sluttet en internasjonal avtale om forflytningen av tyskere fra Polen, Tsjekkoslovakia, Sovjetsamveldet og Ungarn.Utvisningen fra de tsjekkiske kronlandene ble gjenomført i 1945 og 1946 under amerikansk kontroll.Erstatningsspørsmålet ble løst ved konferansen i Paris i 1945.I 1996 bekreftet signatarmaktene Potsdamavtalen.Mange hilsner

skrev Jan Peter Pospisil

Fins det offentlige referanser til denne påstanden i artikkelen: «samtidig som tyske og tsjekkoslovakiske, senere tsjekkiske, myndigheter gjensidig har beklaget de overgrep som ble begått før, under og etter andre verdenskrig».

svarte Trond Ove Tøllefsen

Hei,
Takk for innspill! Her er en lenke til 1997-avtalen jeg nevner i den oppdaterte artikkelen: https://mzv.gov.cz/file/198499/czechgermandeclaration.pdf

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg