Konrad Henlein, tsjekkoslovakisk (sudet-tysk) politiker. Organiserte 1933 det sudettyske parti og ledet som Hitlers redskap dets aksjon mot den tsjekkoslovakiske stat i månedene frem til München-krisen 1938, da Sudetområdet ble avstått til Tyskland. Gauleiter i Sudetenland 1938–39, etter okkupasjonen av Tsjekkoslovakia sjef for siviladministrasjonen i «protektoratet», men spilte ingen politisk rolle. Begikk selvmord.