Stibnitt, antimonglans, antimonitt, mineral som krystalliserer i grå, spydlignende krystaller med rombisk symmetri. Meget viktig antimonerts som inneholder 72 % antimon og 28 % svovel (Sb2S3). Forekommer bl.a. i Romania, Mexico, Japan og Hunan-provinsen i Kina. Ved forvitring av stibnitt og andre antimonertser kan det dannes kermesitt, Sb2S2O (rødspydglans), eventuelt valentinitt (antimonblomst) eller senarmontitt, som begge er polymorfe former av Sb2O3.