sosionom

Sosionom er yrkestittel for sosialarbeidere med tre-årig bachelor i sosialt arbeid. Sosionomer arbeider i offentlige og private sosiale tjenester og omsorgstjenester. De fleste er ansatt i kommunene. De er å finne i NAV, det kommunale barnevernet, barnevernsinstitusjoner, familierådgivningskontor, utekontakten, miljøarbeidertjenester, rustjenester, psykiatri med mer.

Det er ingen lovhjemlet autorisasjonsordning for sosionomer slik som det for eksempel er for en rekke helsepersonellgrupper, blant annet vernepleiere.

Utdanning

Sosionomutdanningen er en generalistutdanning i sosialt arbeid. En nasjonal rammeplan og forskrift setter rammer og standarder for utdanningen. Forskriften fra 2005 kom fra daværende Utdannings- og Forskningsdepartementet.

Bakgrunn for utdanningen var ettårige «sociale kurs for kvinner» startet av Norske Kvinners Nasjonalråd. Den første statlige sosialarbeiderutdanningen kom i 1950 ved Norges kommunal- og sosialskole.

Utdanningen var 2 ½ år fram til 1967 da den ble treårig. Samtidig fikk kandidatene yrkestittelen sosionom. I 1975 ble den første sosionomutdanningen, og første profesjonsutdanningen, lagt til en distriktshøgskole, Nordland Distriktshøgskole i Bodø. I dag er utdanningene gitt ved både høgskoler og universiteter.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg