Sosionom er en yrkestittel for sosialarbeidere med treårig bachelorutdanning i sosialt arbeid. Tittelen brukes i de nordiske landene. De fleste sosionomer arbeider i offentlige og private sosiale tjenester og omsorgstjenester. Det er også sosionomer ansatt innen personaladministrasjon, ledelse og i andre administrative posisjoner både innen offentlig og privat virksomhet. De fleste sosionomer er ansatt i kommunene. Eksempler på arbeidsplasser med ansatte sosionomer er NAV, familierådgivning, utekontakter, miljøarbeidertjenester, rustjenester, psykiatri og pedagogisk psykologiske rådgvingstjenester.

Det er ingen lovhjemlet autorisasjonsordning for sosionomer slik det er for helsepersonell som sykepleiere og vernepleiere.

Utdanning

Sosionomutdanningen er en generalistutdanning i sosialt arbeid. En nasjonal rammeplan og forskrift setter rammer og standarder for utdanningen. Forskriften fra 2005 kom fra daværende Utdannings- og Forskningsdepartementet.

Bakgrunn for utdanningen var ettårige «sociale kurs for kvinner» startet av Norske Kvinners Nasjonalråd. Den første statlige sosialarbeiderutdanningen kom i 1950 ved Norges kommunal- og sosialskole. Utdanningen var 2 ½ år fram til 1967 da den ble treårig. Samtidig fikk kandidatene yrkestittelen sosionom. I 1975 ble den første sosionomutdanningen, og første profesjonsutdanningen, lagt til en distriktshøgskole, Nordland Distriktshøgskole i Bodø. I dag er utdanningene gitt ved både høgskoler og universiteter.

Fellesorganisasjonen (FO)

I 1992 slo Norsk Barnevernspedagogforbund, Norsk Sosionomforbund og Norsk Vernepleierforbund seg sammen i Fellesorganisasjonen som er en fagforening og et profesjonsforbund for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Organisasjonen hadde i 2021 31 000 medlemmer.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Levin, Irene (2004). Hva er sosialt arbeid? Oslo: Universitetsforlaget
  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2014). Sosialt arbeid – historie og bakgrunn. Oslo: Gyldendal Akademisk

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg