Nordland distriktshøgskole lå i Bodø og ble vedtatt opprettet i 1970. Undervisningsvirksomheten startet høsten 1971. Fra 1986 var distriktshøgskolen en del av Høgskolesenteret i Nordland, som i 1994 ble innlemmet i Høgskolen i Bodø.