Pedagogisk-psykologisk tjeneste, rådgivningstjeneste som skal hjelpe skolen i arbeidet med å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det. Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. En kommune kan organisere tjenesten i samarbeid med andre kommuner eller med fylkeskommunen.