yrkesetikk - sosialt arbeid

Yrkesetikk er i sosialt arbeid å utøve yrket basert på humanistiske og demokratiske verdier og FNs menneskerettighetskonvensjoner.

De norske sosialarbeidernes yrkesetiske grunnlagsdokument er utarbeidet av Fellesorganisasjonen (FO) som er profesjon- og fagforening for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

I yrkesetisk grunnlagsdokument fra 2015 sies det at yrkesutøvelsen skal være basert på humanistiske og demokratiske verdier og FNs menneskerettighetskonvensjoner. Dokumentet formulerer verdier som utgjør et felles etisk grunnlag for yrkesutøveren:

  • Menneskeverd
  • Respekt for den enkeltes integritet
  • Anerkjennelse av ulikhet og ikke-diskriminering
  • Helhetssyn på mennesker
  • Tillit, åpenhet, redelighet
  • Omsorg og nestekjærlighet
  • Solidaritet og rettferdighet
  • Ansvar

Den norske versjonen av yrkesetisk dokument er i tråd med den internasjonale erklæringen Ethics in Social Work: Statement of Principles, vedtattav International Association of Schools of Social Work og International Federation of Social Workers i 2004.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Eide, S. B. og Skorstad, B. 2013. Etikk – til refleksjon og handling i sosialt arbeid. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  • Lingås, L. G. 2008. Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag. 4.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg