Sosiale tjenester

Sosiale tjenester, fellesbetegnelse for kommunalt organiserte hjelpetiltak ved økonomiske og sosiale vansker. Sosiale tjenester omfatter blant annet sosialhjelp, introduksjonsprogram til innvandrere, barneverns tiltak og helse- og omsorgstjenester. Hjelpetiltakene finansieres, administreres og organiseres av den enkelte kommune. Kommunen forpliktet til lage en individuell plan for brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra flere hjelpeinstanser. Hele artikkelen