Sosiale tjenester er en fellesbetegnelse for hjelpetiltak ved økonomiske og sosiale vansker. Tjenestene drives oftest av det offentlige, men kan også tilbys av for eksempel frivillige organisasjoner, bedrifter eller fagforeninger.Det engelske begrepet social services inkluderer en lang rekke spesialiserte tjenester, gjerne rettet mot grupper med spesielle behov. Hele artikkelen