Sosialt arbeid

Sosialt arbeid som fag omfatter både et forskningsområde, et undervisningsfag og praksis. Sosialt arbeid er som fag og profesjon knyttet til den internasjonale fagtradisjonen «social work» og profesjonsbetegnelsen «social worker».Gjennom utdanningenes internasjonale organisasjon International Association of Schools of Social Work (IASSW), profesjonsorganisasjonen International Federation for Social Workers (IFSW) og International Council of Social Welfare (ICSW) samarbeides det både om utvikling av faget (forskning, utdanning og praksis), styrking av profesjonen og politisk for å fremme sosial rettferdighet, styrke menneskerettigheter og påvirke en sosial samfunnsutvikling som kan forebygge sosiale problemer og fremme velferd for de dårligst stilte.Disse tre internasjonale organisasjonene har i samarbeid utarbeidet definisjon av sosialt arbeid (oversatt av forfatter):«Sosialt arbeid er et praksisbasert yrke og en akademisk disiplin som fremmer sosial endring og utvikling, sosialt samhold, myndiggjøring og frigjøring av mennesker. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Gunn Strand Hutchinson

Nord universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 15 artikler: