Sosialt arbeid er et arbeidsområde som særlig retter seg mot å forstå, forebygge og avhjelpe sosiale problemer. Fagfeltet omfatter både et forskningsområde, et undervisningsfag og praksis.I Norge omtales de to yrkesgruppene barnevernpedagoger og sosionomer som sosialarbeidere, mens vernepleiere omtales som helse- og sosialarbeidere. Andre yrkesgrupper som diakoner regner seg også sosialarbeidere, og en rekke yrkesgrupper, ikke-utdannede og frivillige driver sosialt arbeid.. Hele artikkelen