Sosialt arbeid

Sosialt arbeid er et fag som særlig retter seg mot å forstå, forebygge og avhjelpe sosiale problemer. Fagfeltet omfatter både et forskningsområde, et undervisningsfag og praksis.I Norge omtales de to yrkesgruppene barnevernpedagoger og og sosionomer som sosialarbeidere, mens vernepleiere omtales som helse- og sosialarbeidere.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Gunn Strand Hutchinson

Nord universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 15 artikler: