Sigarkassetre, den porøse veden av vestindisk seder eller kubaseder, se Cedrela.