Tobakkbille, billeart i familien borebiller, Anobiidae. Den voksne billen er 2–3 mm lang og rødbrun. Den er et vanlig utbredt lagerskadedyr over store deler av verden og en rekke land har offentlige forskrifter for å hindre at den kommer inn i landet. Hittil av liten betydning i Norge, selv om den av og til blir «importert» med tobakk og andre tørre planteprodukter.